Polónyi István
A felsőoktatási továbbtanulás
kistérségi összefüggései 3

Jancsák Csaba
A tanárképzésben részt vevő hallgatók
felsőoktatási életútja
a középiskolától a tanári oklevélig 18

Varga Aranka
Inkluzív szakkollégiumi közösség 28

Boros János
Az eltűnés esztétikája 35

Morva Péter
Halló, itt a Gyermekrádió! 42
Kállai Gabriella
A gyermekvédelmi rendszer
és az iskola kapcsolata 55

Imre Anna
Iskolai lemorzsolódást csökkentő
oktatáspolitikák 65

Mártonfi György
A korai iskolaelhagyás és néhány
kapcsolódó mutató összefüggése 77
Arató László
Mit mond a narratív pszichológiai
szemlélet, illetve az elbeszélés
mint átfogó metateória
az irodalomtanításnak? 91

Fűz Nóra – Asztalos Kata
A 2013-as müncheni EARLI
és EARLI JURE Konferencia 99

Simon Katalin
Napjaink tanulásszervezési
megoldásai a hazai közoktatásban 108

 


Erdei Mónika
Nyitott iskola 120

 

 

 


14/5