Arató László
Ady az iskolában – recepciós apályban
és dagályban 3

Gerölyné Kölkedi Éva Marianna -
Ilauszki Judit - Gálné Nagy Erika -
Szilasy Melinda
Gyakorló pedagógusok
a pedagógusi kompetenciákról 17

Buda Mariann - Péter-Szarka Szilvia
Kreativitás és azon túl... 33

Gyarmathy Éva – Czenner Júlia
Diszlexia és diszkrimináció 41
Somogyvári Lajos
Az iskolán belüli és kívüli nevelés
színterei az 1960-as évek Magyarországán
– beavatás az úttörőmozgalmi életbe 51
Faragó Kornélia
Átrajzolt hagyományok, komplementer
újvilágok 60

Losoncz Alpár
Törpék és óriások 64

Milián Orsolya
Filmes folyóiratok
és digitális nyilvánosság 69

Moldován István
A magyar folyóiratok
digitalizálása, az összehangolás
lehetőségei, digitális átállás

Kokas Károly
A periodika-digitalizálás
és online szolgáltatás mai gondjai
és a szegedi SZTE Klebelsberg
Könyvtár gyakorlata 84

Vonderviszt Lajos – Dancs Szabolcs
Jogvédett dokumentumok
elektronikus szolgáltatása –
az OSZK ELDORADO projektje 95Sáska Géza
A centralizáció és az iskolai
autonómia 101

Balogh Mihály
Varga Domokos, az „abszolút
pedagógus” 107
Németh Sarolta
A fekete tábla 119

Monok István
Egy erdélyi fejedelem,
aki „választott magyar király” 122

Horváth László
„Egész népemet fogom nem
középiskolás fokon taní-tani!” 126 

 

 


14/3