Sáska Géza
Húsz év köz- és felsőoktatásáról,
körkép 3

Kis Noémi – Józsa Krisztián
A kiskamaszok és szüleik vélekedése
a szülő-gyermek viszonyról 19

Tőzsér Zoltán
Részvételi célok és akadályok
a felnőtt és idős hallgatók körében 34

Nebojša Majstorović
A korrupcióellenes pszichológiai
beavatkozás 44

Bartha Ákos
A könyv útja „a néphez” 55

Iványi Márton Pál
A közösségi média
és a társadalmi mozgalmak 66

Sándor Klára
Vámbéry Ármin és a török-magyar
nyelvcsere 77




Porkoláb Ádám
A szociolingvisztikai
megközelítésmód érvényesítési
problémái a közoktatásban 87

Guo Xiaojing
Pekingi egyetemi hallgatók
magyarnyelv-tanulási motivációiról 95




Veress Ferenc
Gondolatok Mednyánszky
festészetéről Markója Csilla könyve
kapcsán 104

Kinyó László – Dancs Katinka
A Rasch-modell elmélete
és gyakorlati alkalmazása
a társadalomtudományi kutatásokban –
egy kézikönyv bemutatása 109

Bencéné Fekete Andrea
Erkölcstan, avagy a bölcsesség
és tisztesség építőkövei fiataloknak 112




 

 

 


14/2