Nagy József
A kognitív rutinok pedagógiai jelentősége 3

Felvinczi Katalin
A mentálhigiéné és az egészségmegőrzés lehetőségei a közoktatásban 17

Petőfi S. János–Benkes Zsuzsa
A verbális szövegek analitikus megközelítése szemiotikai szövegtani keretben (II.) 31

Kárpáti Tünde
Molnár Ferenc egyfelvonásosainak színpada 40

Morel Gyula
A radikalitás dicsérete 46

Vesa Vares
A romantikus távoli rokon 56


Bagu Balázs–Deák Ferenc
Anyanyelvi oktatás Kárpátalján 69

A. Kéri Katalin
Az indusdió magja 76

Szontagh Pál
Szükség van-e történelemtanításra? 79

Sebő Péter
A tudomány tanulásának lehetőségeiről a természettudományokban 82

Suppné Tarnay Györgyi
Oktatási segédlet a NAT helytörténeti programjához 87

Török Lajos
Ady „Minden-Titkai” 89

Lőrincz Csongor
Lírai „hang” és (újra)olvasás 92

Kállai Katalin
Az új magyar drámáért 99

Florian Rötzer
A búcsúzkodás szertartásai 102

Virág Zoltán
A filozófia és a művészet végső beteljesedése 105

Keresztes György
A Védáktól Derridáig 110

Takács Gábor
Analitikus megközelítés a fizika feladatok megoldásához 117

Sebők Zoltán
Új médiumok a képzőművészetben

98/5