Gönczöl Enikő
Komplex támogató program
a hátrányos helyzetű roma gyerekek
társadalmi sikerességének
előmozdítására Lengyelországban 3

Kerber Zoltán – Kojanitz László – Meixner Boglárka
A tankönyvvé nyilvánítási
eljárás megítélése a tankönyvi szakértők
és tankönyvkiadói szerkesztők körében 18

Kőpatakiné Mészáros Mária –
Mayer József – Vígh Sára
Egész nap az iskolában? 34

Simon Tünde
EGYMI intézményfejlődés
a szegregált gyógypedagógiai iskolától
a modellértékű
tudásbázisig 48

Voglné Nagy Zsuzsanna – Lippai Edit –
Nagy Viktória
Digitális bevándorlók
és bennszülöttek – a digitális
tudásmegosztás és interaktivitás
lehetőségei 57

Pálvölgyi Krisztián
Kiválasztási mechanizmusok
a pedagógusképzésben – nemzetközi
trendek és a finn példa 64

Ercsei Kálmán
Jelentkezők,
felvettek, alkalmassági vizsgák
a számok tükrében 77

Sági Matild – Nikitscher Péter
Mit tapasztaltak a bizottságok
a tanári alkalmassági vizsgán? 82

Imre Anna – Kállai Gabriella
Az osztatlan tanárképzésre
jelentkezők alkalmassági vizsgájának
intézményi tapasztalatai az interjúk
tükrében 99

Széll Krisztián
A tanári alkalmassági vizsga
intézményi gyakorlatai,
(ön)reflexiók 117

Varga Katalin
A tanári alkalmasság-vizsgálat
sajtóvisszhangja 127
 

 

 


14/1