Kamarás István
Hazai keresztény válaszok
az ökológiai válságra 3

Béres Tamás
Néhány szempont a globális
éghajlatváltozással kapcsolatos
kulturális mintázatok feltárását
és értelmezését célzó átfogó vizsgálat
tervéhez 30

Lányi András
Morális klímaváltozás 40

Formádi Katalin
A klímaváltozás mint kockázat
érzékelése és a megoldásával
kapcsolatos attitűdök szakirodalmi
vizsgálata 49

Leveleki Magdolna
Az éghajlatváltozás és az adaptáció
néhány lehetséges módozata 59

Trájer Attila János - Kacsala István -
Padisák Judit
A klímaváltozás várható hatása
a szúnyogok és a lepkeszúnyogok,
valamint az általuk terjesztett betegségek
jövőbeli elterjedésére 73

Stenger-Kovács Csilla
Az éghajlatváltozás következménye: szikes
tavak és algaközösségeinek
veszélyeztetettsége 86

Vass Máté - Magyar Donát -
Padisák Judit - Hubai Katalin Eszter
Faodvak: az ökológusok öröme,
a fák gyötrelme 95

Krassován Krisztina – Imre Kornélia –
Gelencsér András
Apadó foszfátkészletek –
az intenzív élelmiszertermelés
alkonya? 101

Hubai Katalin Eszter – Kacsala István –
Karádi-Kovács Kata – Németh Dávid –
Selmeczy Géza Balázs
Mi történik a vízbe hulló
avarral? 109
Géczi János
A klímaváltozáshoz való
viszonyok 118

Kovács Kálmán Árpád
A humánökológiai alkalmazkodás
kultúrtörténete az újabb német
szakirodalom tükrében 123

András Ferenc
Erkölcsi fogalmaink
klímaváltozása 140

Czike Bernadett
Háttéranyag a Klímakutatáshoz:
A Nemzeti Alaptanterv (NAT) elemzése
és egy tankönyv rövid bemutatása 147

Agg Zoltán
Néhány gondolat a klímaváltozáshoz való
társadalmi-gazdasági alkalmazkodás
kérdéseinek kutatásához 153

Paksi László
A környezeti problémák iránti
érzékenyítés a köznevelésben 161

Tóth-Márhoffer Márta
A táplálkozási szokásokat
befolyásoló médiaüzenetek
és a klímaváltozás lehetséges
összefüggései 170

 


Repertórium 2013


 

 

 


13/12