Józsa Krisztián – Fejes József Balázs
Szemezgetés a XI. Pedagógiai Értékelési
Konferencián elhangzott előadásokból 3

Babály Bernadett – Budai László –
Kárpáti Andrea
A térszemlélet fejlődésének
vizsgálata statikus és mozgó ábrás
tesztekkel 6

Benedekfi István – Buzás Zsuzsa
Zeneművészeti szakközépiskolás tanulók
kottaolvasási készségének vizsgálata
szemmozgást követő módszerrel 20

Bús Enikő
A probléma-alapú tanítás/tanulás
alkalmazása humán tantárgyak
területén 34

Fejes József Balázs
A tanulási környezet motivációs szempontú
vizsgálata a célelmélet alapján felső
tagozatos tanulók körében 44

Nagy Zsuzsanna
Az anyanyelvoktatás programjainak
hatása a fogalmazásképességŰ
fejlettségére 58

Nyitrai Ágnes – Darvay Sarolta
A mese és a játék jelenléte
a kisgyermekes családok életében 73

Pásztor-Kovács Anita –
Magyar Andrea – Hülber László –
Pásztor Attila – Tongori Ágota
Áttérés online tesztelésre –
a mérés-értékelés új dimenziói 86

Rausch Attila
Gyermekvédelmi szakellátásban
nevelkedő gyermekek és fiatalok
néhány jellemző iskolai problémája 101

Vidákovich Tibor – Vígh Tibor –
Sominé Hrebik Olga – Thékes István
Az angol és német nyelvi
szókincs online diagnosztikus
tesztelése a 6. évfolyamon 117

Zentai Gabriella – Fazekasné
Fenyvesi Margit – Józsa Krisztián
Tanulásban akadályozott
és többségi gyermekek rendszerező
képességének fejlődése 131


 

 

 


13/11