Csíkos Csaba
Az impakt faktor a neveléstudományi
kutatásokban 3

Kovács Előd
A valószínűségi gondolkodás
kialakulásának és fejlődésének
kutatása 17

Pásztor Attila
Digitális játékok az oktatásban
37

Radnóti Katalin –
Adorjánné Farkas Magdolna
Az iskolai természettudományos
oktatás szemlélete 49

Feketéné Szakos Éva
A felnőttképzés újabb elméleti irányai 63

Tóth Krisztina – Hódi Ágnes
A mérőeszköz-bővítéstől a tesztelési
folyamat vizsgálatáig:
számítógépes tesztelés nagymintás
nemzetközi vizsgálatokban 75

Szávai Dorottya
Konfesszió, metanarratív
képződmények és megkettőződések
Kemény István Kedves Ismeretlen
című regényében 89
Nagy Mária – Horváth Gábor –
Radnóti Katalin
Kutatási szöveg tanórai feldolgozása 96

Nagy Ádám - Trencsényi László
Amit az iskolában sem
tanultam meg…. 109

 


Farkas Evelin
Kezdeti lépések a modern
magyartanítás felé 126


 

 

 


13/9