Bathó Edit - Fejes József Balázs
Többségi, hátrányos helyzetű
és sajátos nevelési igényű 8. évfolyamos
tanulók jövőképe 3

Dancs Katinka – Kinyó László
Az állampolgári aktivitást
befolyásoló kulturális tőke személyes
dimenziójának indikátorai:
az intézmények iránti bizalom
és a bevándorlók iránti attitűdök 17

Molnár Gyöngyvér
Mindennapi helyzetekben alkalmazott
problémamegoldó stratégiák változása 31

Bálint Ágnes
Unalmas életrajzok helyett
pszichobiográfia 44

Fülöp Zoltán Ottó
Az ’égből érkezett üzenetek’
szerepe és jelentősége az egyéni
írásszokásokban 53

Molnár Pál – Kárpáti Andrea –
Tóth Edit – Tóth Krisztina
Egy iskolai laptopprogram tanulságai:
mobil számítógépek megjelenése
a hazai iskolákban 61

Tőzsér Zoltán
Intézményválasztási döntések
a részidős hallgatók körében? 84
Tóth Péter István
A figyelmi kommunikáció:
figyelem a face-to-face
interakciókban 102

Burián Miklós
A rezonancia szerepe az iskolai
motiváció kialakításában 115

A. Gergely András
Tanító erők és kulturális terek 120

Kis Noémi
A Pedagógiai Értékelési Konferenciák
összehasonlító elemzése 123Pál-Lukács Zsófia
Recepció vagy rekonstrukció? 129

András Sándor
Önös gondok 133

Csábi Eszter
A szenzoros feldolgozás zavara 136

Korencsi Krisztina
(Újra)olvasói reflexiók 138

Herzog Csilla – Racsko Réka
Pedagógiai kísérletek
kutatásmódszertana 142


 

 

 


13/7–8