Bíró Ferenc
Ányos Pál és örökösei 3

Jankovics József – Schiller Erzsébet
Fragmentumok Ányos életrajzához 18

Szelestei N. László
Az Énekek könyve és Ányos Pál 42

Egyed Emese
„Tanítványod vagyok.” Ex voto –
Barcsay és Ányos viszonyáról 50

Brassai Zoltán
„…futva leírok egy-két szilajságot…”
Néhány gondolat az Ányos prózáról
és a fiktív levélről 60

Demeter Júlia
Ányos Pál és a „célerányos nemzeti
játékszín” 66

Pintér Márta Zsuzsanna
Ányos Pál korabeli recepciójához:
érzékeny játék – Ányos egyik
versével 76

Hermann Zoltán
Ányosról és a Gráciákról 89

Gyarmathy Éva
A tehetséggondozás változási
kényszere 101

Támba Renátó
Az anya-gyermek kapcsolat
a 19-20. század fordulójának
szolnoki festészetében 110
Karikó Sándor
Társadalmi egyenlőtlenségek
és nevelés 124

Varga Aranka
Hátrányos helyzet az új jogszabályi
környezetben 134Bolvári-Takács Gábor
Kollégiumtörténeti monográfia
Sárospatakról 138

Sivadó Ákos
Oktatás, politika, szociológia –
döntéshozás elméletben
és gyakorlatban 142


 

 

 


13/3–4