Engler Ágnes
Az élethosszig tartó tanulás genderszempontú
megközelítése 3

H. Tóth István
Jelzések NYIK-es tanulók
olvasmánymegértéséről 12

Kojanitz László
A történelmi gondolkodás
fejlesztése 28

Pikó Bettina - Pinczés Tamás
Az igazságosság élményének
megítélése az iskolában serdülők
körében 48

Vincze Tamás
Az interakció értelmezése, vizsgálatának
lehetőségei a pedagógiában 58

Vajda Zsuzsanna
„Legdrágább kincsünk
a gyermek!”. Anyaság és gyermeknevelés
az ’50-es években Magyarországon
a Nők Lapja című folyóiratban 65
Sántha Kálmán
A harmadik paradigma
a neveléstudományi vizsgálatokban 82

Farkas Gábor Farkas
A Budai Krónika Princetonban 91Sápiné Bényei Rita
Projektoktatás - Egy
természettudományos projekt hatásának
tanulói önértékelése 96


 

 

 


13/2