Borkovits Margit
Szociálisan hátrányos helyzetű
gyermekek testnevelési teljesítményének
vizsgálata 3

Kiss Endre
A gyermek kultusza
és a málenkij robot között 10

Garai Imre
Az Eötvös Collegium mint a tanári
elitképzés műhelye az 1895–1950
között felvettek személyi anyagainak
elemzése 16

Tegyey Gabriella
Női identitás, poétikai identitás:
francia írónők a 19-20. század
fordulóján 29

Józsa Krisztián – Imre Ildikó Andrea
Az iskolán kívüli angol nyelvű
tevékenységek összefüggése
a nyelvtudással és a nyelvtanulási
motivációval 38

Apró Melinda
A hazai iskolaérettségi vizsgálatok
gyakorlata napjainkban 52
Kovács Kálmán Árpád – Rajki Zoltán
Kísérlet a „szektakérdés” fogalmának
összehasonlító elemzésére eltérő
társadalmi-politikai rendszerekben
(kutatásmódszertani vázlat
és vitaindító alapvetés) 72

Buzás Zsuzsa – Pásztor Attila
A 2012-es regensburgi
EARLI JURE Konferencia 92

Rausch Attila – Kovács Gergely
Beszámoló a X. Pedagógiai
Értékelési Konferenciáról 99Daru Katalin
Tóth Zoltán: Alkalmazott
tudástérelmélet 107

Szabó Diána
Az érzékelési zavaroktól
a fejlesztő terápiákig 111

Siposné Tavaszi Virág
Kis könyv a vizuális művészeti
nevelésről 117

Markos Valéria
Egyetemi élethelyzetek:
a kortársi szocializáció dimenziói 120


 

 

 


13/1