Szitár Katalin
Tudatkritika a prózanyelvben
(Németh László poétikájához) 3

Hülber László
A papír és a számítógép alapú tesztelés
összehasonlító vizsgálata különböző item
paraméterek mentén 13

Farkas Bertalan Péter
A digitális kompetenciafejlesztés
tartalmi és szemléleti változásai
a nemzeti alaptanterv természettudományos
műveltségi területeiben 26

Kunt Zsuzsanna
A ’Braille-galaxis’ válsága(?)
Eredmények és kérdések
az esettanulmányok tükrében 37

 


Albert B. Gábor
Piaristák történelemtankönyvei,
piaristák tankönyvválasztása –
Gondolatok a Horthy-korszak
tankönyvhasználat-történetéhez 46

Kaposi József
A tankönyv szerepének változásai 56

Somogyvári Lajos
Tankönyv és taneszköz a képeken 71

H. Tóth István
Jelzések nyik-es tanulók
olvasmánymegértéséről 78

Zsolnai Józsefné
A taneszközökről való gondolkodás
változásai a Zsolnai-programokban 93

Molnár Gábor
Parmenidész és a bölcsek kö(ny)ve 102

Vidor Róbert
Elektronikus tananyag bevezetése
a BGF KVIK informatikai képzésébe 109

Kenesei Éva
A magyar zenei nevelés gyökerei 113

Martinkó József
Az e-learninges tankönyv fejlesztés
tapasztalatai a Kaposvári Egyetemen 118


Kőbányai János
Egy sértődés története 124Szabó Ildikó
Értelmező közösségek
az egyetemi szocializációban 130
Repertórium 2012

 

 

 


12/12