Szekeres Ágota
Integráltan tanuló, enyhén értelmi
fogyatékos gyermekek szociális
helyzetének felmérése szociometria
segítségével 3

Csizér Kata
A második nyelvi motivációs énrendszer,
az önszabályozó tanulás és az
énhatékonysági képzetek szerepe
a nyelvtanulási motivációban: egy
kérdőíves vizsgálat angol szakos
egyetemisták körében 24

Tongori Ágota
Az IKT műveltség fogalmi keretének
változása 34

Győrfyné Kukoda Andrea
Gyerek vagy felnőtt az egyetemi hallgató?
Pedagógus vagy andragógus legyen
a felsőoktató? 48

Sántha Kálmán
Geo-információk a kvalitatív
pedagógiai vizsgálatokban 57

Pető Ildikó – Ceglédi Tímea
A pedagógusok SNI-vel szembeni
attitűdje SACIE-vel mérve.
A Sentiments, Attitudes and Concerns
about Inclusive Education Scale (SACIE) 66


Kapitány Ágnes – Kapitány Gábor
(Gyermek)játékok (toys and games)
jellemzői a kilencvenes és az
ezredforduló utáni években 83

Farkas Gábor Farkas
A Budai Krónika 103


Burián Miklós
Megjegyzések Nagy József
Új Pedagógiai Kultúra című
könyvének margójára 113

Józan Anna
Egy oktatáskutatási kézikönyvről 118

 

 


12/11