Polónyi István
Álkreditek – áldiplomák? 3

Kárpáti Andrea – Szálas Tímea –
Kuttner Ádám
Közösségi média az oktatásban –
Facebook esettanulmányok 11

F. Joó Anikó
Olvasási attitűd: fiú-lány
különbségek 43

Lengyel Judit -Török Tímea
11-12. Évfolyamos szegedi gimnazisták
továbbtanulási elképzelései 58

Asztalos Kata
A zenei képességek és a zenei
műveltség kutatása 76


Arató László
Egymás tükrében – Tóth Krisztina:
A koravén cigány,
Vörösmarty Mihály: A vén cigány 93

Hudáky Rita
Test-kép-töredékek.
Tóth Krisztina: Pixel 103


Hegyi Ildikó Katalin
A nyelvi norma kérdése és az oktatás
nyelve: összefüggések és dilemmák 117

Trencsényi László
A szegregáció ellenében 122

Barbara Di Blasio
Bizonytalanság vagy stabilitás? 126

 


12/10