Orosz Gábor – Karsai Nóra Fruzsina
Az egyetemi oktatók
lelkesedésének és a hallgatók
csalásának összefüggései 3

Zsolnai Anikó
A szociális készségek fejlesztésének
nemzetközi és hazai gyakorlata 12

Pikó Bettina – Hamvai Csaba
Stressz, coping és reziliencia
korai serdülőkorban 24

Hamar Pál – Karsai István –
Adorjánné Olajos Andrea –
Soós István
Az iskolai torna iránti kötődés
vizsgálata 11-18 éves tanulók
körében 34

Gyarmathy Éva – Kucsák Julianna
A digitális bennszülöttek
képességprofilja. A mérési eljárások,
a linearitás és a hagyományos
iskolai tanítás alkonya 43


Gintli Tibor
„Vígasztaló valótlanságok”.
Az elsodort falu szemléletmódjáról 54

Portik Erzsébet
Erdélyi magyar kisebbségi
sorskérdések
a két világháború között 60

Major Lenke
A környezeti nevelés szerepe
a környezettudatos magatartás
formálásában 67

Eva Kowalská
Pozsony – a tanügyi innováció
helyszíne a 18–19. század fordulóján 80



Habók Anita
Kollaboratív tanulás és fogalmi
térképezés 91

Nagy Györgyi
Batthyáneum: Az alapító és műve 94

Zahorán Csaba
Nemzetépítő történelemkönyvek 97

Novák Imre
Személyiségünkkel beszélünk
magunk között szólva 104


12/9