Pléh Csaba
Narratív szemlélet a pszichológiában:
az elbeszélés mint átfogó metateória 3

Nagy József
Oktatási rendszerünk jövője 25
Fülöp Márta – Pressing Zsuzsanna
Pedagógusok nézetei az iskola szerepéről
a versengésre és vállalkozásra való
felkészítésben 44

Sántha Kálmán
Numerikus problémák a kvalitatív
megbízhatósági mutatók
meghatározásánál 64

Torgyik Judit
A romák oktatásának fejlesztési
törekvései az Európai Unióban 74

Vincze Szilvia
Átmenet az oktatásból a munka
világába – friss diplomások a
munkaerőpiacon 85

Probáld Ferenc – Ütőné Visi Judit
A regionális földrajz tanítása a
gimnáziumban 96


Radnóti Katalin – Király Béla
A bolognai rendszerű tanárképzés
tanulságai 105

Demeter Zayzon Mária
Erdei séta Kozma Tamás professor
emeritusszal 113Kruppa Tamás
A Magyar Királyság és a Habsburg
Monarchia a 16. században 120
Pálffy Géza (2010): A Magyar Királyság és a
Habsburg Monarchia a 16. században12/3