Bognárné Kocsis Judit
A Pedagógusképzést segítő szolgáltató
és kutatóhálózatok kialakítása című
projektről 3

Fábián Gyöngyi
Tükörtől tükörig: A pedagógus
pályakép változásainak elmúlt
negyven éve 10

Zsolnai Józsefné Mátyási Mária
A tanárképzés megoldásra váró
kérdései 23

Tóth-Márhoffer Márta – Paksi László
Mentori feladatokra jelentkező
pedagógusok elvárásai és
kompetenciáinak önértékelése 29

Horváth H. Attila
Differenciált munkaformák 41

Kubinger-Pillmann Judit
Digitális pedagógiai módszer- és
eszköztár alkalmazása a
felsőoktatásban 48

Thun Éva
Mennyire jártasak a pedagógusok az
esélyegyenlőség pedagógiájában? 60

Bognárné Kocsis Judit
Pedagógus etikai kódexek
bemutatása, vizsgálata 72

Langerné Buchwald Judit
Az alternativitás értelmezési
lehetőségei és megjelenése az
oktatásban és a pedagógusképzésben 92

Győri Tamás József
Professzionális portál a tanárképzés
szolgálatában 106

Kubinger-Pillmann Judit
Mentorfórum – Mentorképzés 111


Csányi Vilmos
Gondolkodás és kommunikáció:
konstrukciós mechanizmusok
az elmében 114

Gabnai Katalin
Mit tartanak ma versmondásnak? 118


Trencsényi László
Szövedékek 122

Takács Géza
Underground pedagógia 1. 124
Fekete Hajnalka (2010): A gyüttment mesél


Repertórium 2011 3


11/12