Mátrai Zsuzsa
Intellektus és karakter 3

Koltai Dénes
A pécsi egyetem és Zsolnai József 6

Kurtán Zsuzsa
Pedagógiai nyelvhasználat
tudományos szövegekben 8

Monoriné Papp Sarolta
A létezés és megismerés virágai 18

Pavlicsek Zsolt
Zsolnai József professzor és a
harcművészetek pedagógiája 25

Bognárné Kocsis Judit
Zsolnai József pedagógusképe 31

Burián Miklós
Emlékezés Zsolnai Tanár Úrra 38

Czakó Kálmán
A természettudományos tárgyak
oktatása 39

Balázs Éva – Kocsis Mihály
– Vágó Irén
"Az idő a gazda mindenben" 42

Kamarás István
Pedagógiai etikai bevezető 49

HIPST projekt

Zemplén Gábor
Mi a haszna a természettudományos
tárgyak oktatásában a tudománytörténet
és a tudományfilozófia diszciplínáinak? 56

Tudománytörténet és a tudomány
oktatása 68

Formanyomtatvány az
esettanulmányokhoz a Történelem és
Filozófia a Tudomány Oktatásában
projekthez 80

Kérdőív 83

A tudomány természete
– hathetes oktatási modul 86

William Gilbert – Elektromos
jelenségek elkülönítése mágneses
jelenségektől 98

Otto von Guericke – Analógiák,
erők és tudományos eszközök 112


Tóth Edit – Molnár Gyöngyvér
– Csapó Benő
Az iskolák IKT-felszereltsége –
helyzetkép országos reprezentatív
minta alapján 124

Schaub Gáborné – Bácsi Kitti
Táplálkozási szokások nemzetközi
összehasonlítása 10–12 éves
gyermekek körében 138

Kovács Klára
Szabadidő és sport
a Debreceni Egyetemen 147


Sebestyénné Kereszthidi Ágnes
Az alsó tagozatos német két
tanítási nyelvű oktatás a
dokumentumok tükrében 163

Bence Erika
A hős és a molnárlegény 175


Gróz Andrea
Az erdőpedagógiától a
környezetpedagógiáig 182
(Kováts-Németh Mária (2010):
Az erdőpedagógiától a környezetpedagógiáig)


Györe Géza
Zsolnai József-bibliográfia 3


11/10-11