Dobos István
Bevezető 3

Szalma Anna-Mária
Oldódó és merev határok – privát
fényképek tükrében 5

Magyari Sára
Az idő nyelvi képe a magyar és a
román nyelvben 17

Bíró Enikő
Nyelvtanulási stratégiák három
nyelv határán 23

Garadnai Erika
Hitvita, avagy ki is a csalárd lélek? 34

Tóth Csilla
A narratíva társadalmi-kulturális
beágyazottsága 42

Wirágh András
"Túl" a fantasztikumon 51

Fleisz Katalin
Életet sugárzó halott betűk 61

Kovács Ferenc Dávid
Kosztolányi és a századforduló
neuraszténia-kultusza 68

Németh Ákos
"Vigasztalásul útnak indulunk..." 75

Tóth Levente
Szolgából nemes 81

Zakariás István
Látvány és versszöveg közötti dialogikus
viszony Kovács András Ferenc
Madonna gyermekkel című versében 95


Vincze Tamás
Meg nem írt pedagógiai cikkek
nyomában 105

Hamar Pál – Karsai István –
Munkácsi István
Az iskolai testnevelés
kötődésvizsgálata 11–18 éves
tanulók körében 114

M. Fazekas Ágnes –
Cs. Czachesz Erzsébet
Középiskolás tanulók számítógép- és
internethasználati szokásai 120

Pléh Csaba
Karácsony Sándor nyelvfelfogása
és a mai pszicholingvisztika 135

Pintér Henriett
8. osztályos mozgássérült tanulók
írásbeli véleményalkotásának
vizsgálata 146


Monok István
Robert Offner új orvoslástörténeti
forrásközlése 159
Kyr, P. (2010): Die Gesundheit ist ein köstlich
Ding. Ein ins Deutsche, Rumänische und
Ungarische übersetzter und mit zeitgenössischen
Bildern versehener und kommentierter Nachdruck
des Gesundheitslehrbuches des Kronstädter Arztes
Paulus Kyr.

11/8-9