Molnár Gyöngyvér
Számítógépes játékon alapuló
képességfejlesztés: egy pilot vizsgálat
eredményei 3

Józsa Krisztián – Hricsovinyi Julianna
A családi háttér szerepe az óvoda-iskola
átmenet szelekciós mechanizmusában 12

Gál Attila
A finn tanulók
PISA-teljesítményméréseken elért
eredményeinek diskurzusai 30

Hajdu Gábor – Sáska Géza
Bántalmazás a középiskolában 40

Bogdán Péter
Cigánygyerekek a Köznevelés című
folyóirat tükrében (1978–1982) 61

Darvai Tibor
A Tanító című neveléstudományi
folyóirat ikonográfiai vizsgálata.
1963, 1970 71

Wakai Seiji – Vámos Ágnes
A plurikulturális kompetencia
megszerzése a tanórákon 87

Forrai Márta
A személyiség erősségeinek és
a családi háttér szerepének vizsgálata
a serdülők iskolai alkalmazkodásában 98

Szanyi-F. Eleonóra
A szakképzés és a munkaerőpiac
összehangolásának nemzetközi példái 112

Pornói Rita
A tehetségmentés szerepe a
Horthy-rendszer kultúrpolitikájában 123


Ackermanné Kelő Kamilla
Egy lap az iskolakertekért 134

Dringó-Horváth Ida
Hogyan válasszunk elektronikus
szótárat a nyelvtanuláshoz? 141

Molitorisz Anikó
Tizedik évfolyamos szakközépiskolás
tanulók tankönyvolvasási
meggyőződései 157


András Ferenc
Antik nevelés – antik filozófia 166
Hoffmann Zsuzsanna (2009): Antik nevelés

11/6-7