Csányi Erzsébet
A Vajdasági innovatív tudástérért 2

Tóth Karolina
Tanulási nehézséggel küzdő gyermek
fejlesztése 3

Tapiska Szilvia
A számítógép mint oktatási eszköz a
matematikatanításban 17

Lajkó Brigitta
Asszimilációkutatás a szabadkai
magyar végzős középiskolások között 37

Csincsik Anikó
Vajdasági magyar nyelvhasználat
egyetemisták körében 45

Kovács Katalin
A gyermekek szabadidős
tevékenységének alakulása
a lakóhely függvényében 59

Békés Nóra
Az értelmiségi lét felé haladó
roma fiatalok identitásalakulása 68

D. Horváth Gábor
Danubius és Hungaria 82

Novák Anikó
A Duna misztikuma 87

Erdélyi Tivadar
Létezik-e dunai-identitás a divat terén? 92

Mándity Krisztina
Nyugati ikonográfiai elemek a
magyarországi ortodox falképeken 105

Győri-Dani Dóra – Rokszin Adrienn
A vizuális kategorizációs folyamatok
elektrofiziológiai korrelátumai 112

Csönge Tamás
A hús, ami minket (t)akar 125

Flaman Szilvia
A mesehősök lehetséges tipológiái 136


Virágh Szabolcs
Személyesség, találkozás és dialógus a
tanár-diák kapcsolatban 149


Pusztai Gabriella
Betűkből ácsolt hidak 157
Farkas Mária (2004) A Nouvelle Revue de
Hongrie mint kultúraközvetítő folyóirat.
Farkas Mária (2009): La culture hongroise
refletée par une revue ouverte à l'Occident

Csernyák Hajnalka
Nyelvtanulás két kézzel 159
Kontráné Hegybíró Edit (2010). Nyelvtanulás
két kézzel. A jelnyelv szerepe a siketek
idegennyelv-tanulásában

11/2-3