Nagy Péter Tibor
A professzionalizációs folyamatok
történetének kutatása a 2000-es években 3

Fenyvesi Kristóf
Társasjáték a digitális médiában 9

Mészáros György
Ifjúsági szubkultúrák és „szubkulturális
pedagógia” egy iskolai etnográfia
fényében 22

Szebeni Rita
A kompetencia-alapú oktatás egy
pedagógusszemélyiség vizsgálat
tükrében 39

Marschall Lívia
„Ha megengedik, hogy ne járjál
iskolába, nem? Akkor azt csinálsz,
amit te akarsz” 50

Hamvai Csaba – Pikó Bettina
Optimista sportoló, pesszimista
dohányzó? 62


Forray R. Katalin – Kozma Tamás
Visszapillantó 71

Csányi Erzsébet
A kulturális identitásképzet felnyitása 79

Csehné Papp Imola
A munkaerőpiaci kihívásoknak való
megfelelés érvényesítése a
szakképzésben 83

Hüse Lajos
Kettős mérce az iskola szerepének
megítélésében – egy kirekesztés-kutatás
margójára 88

Bukus Beatrix
A migráns hátterű tanulók körére
vonatkozó fogalmak és az adatgyűjtés
összefüggésrendszere 99

Pusztay Krisztina
Miért utálja (szinte) mindenki
a szolfézst?


Dede Éva
Diákszótár – nem diákszemmel 113
Vasné Tóth Kornélia (2010): Élő diáknyelv.
Két város, húsz év tükrében. novum publishing

Csoma József
Kutatás és képzés 115
Brezsnyánszky László és Fenyő Imre
(2010, szerk.): Kutatás és képzés

Imre Anna – Fehérvári Anikó
Középiskolai rangsorok 117
Neuwirth Gábor: A középiskolai munka
néhány mutatója, 1999–2007.

Kaiser Zoltán
Fiatal Kutatók Színrelépése: tehetséggondozó műhelyek a Pannon
Egyetem Modern Filológiai és Társadalomtudományi Karán 3

11/1