Nagy József
A személyiség kompetenciái és
operációs rendszere 3

Molnár Gyöngyvér
Technológia-alapú mérés-értékelés
hazai és nemzetközi implementációi 22

Géczi János – Darvai Tibor
A sajtófotók gyermekképe a
nevelésügyi folyóiratokban. 1960–1980 35

Sántha Kálmán
A trianguláció és az MTMM-mátrix
kapcsolata a pedagógiai kutatásban 54

Körmendy Zsolt
A százéves terv 63

Kelemen Elemér
A pedagógus-továbbképzési kabinettől
a pedagógiai intézetig (1969–1979) 76

Nagy Péter Tibor
Egy ortodox zsidó közösség a helyi
társadalomban 84

Tánczos Tímea – Németh Dezső
A munkamemória mérőeljárásai és
szerepük az iskolai szűrésben és
fejlesztésben 95

Varga Szabolcs
A társadalmi háttér hatása a
középiskolai diákok
kapcsolatteremtő képességére 112

Szontágh Pál
Együttnevelés a gyakorlatban 128

Endrődy-Nagy Orsolya
Gyermekkép a 16. századi
Németalföldön id. Peter Brueghel
művein 137

Koltay Tibor
Web 2.0 148Kamarás István
Ígéretes könyv a lelkiismeretről 157
Horváth H. Attila (2008): Lelkiismeret és iskola.

Monok István
Peregrinatio Hungarica 159
Fata, M., Kurucz, Gy. és Schindling, A. (2006, szerk.):
Peregrinatio Hungarica.

Németh Nóra
Új kutatások a
neveléstudományokban 2008 162
Kozma Tamás és Perjés István (2009, szerk.):
Új kutatások a neveléstudományokban 2008

Pirka Veronika
Az életreform „megmentés” motívumának
megjelenése a 20. század eleji magyar
pedagógiai sajtóban, a Népművelés példája
alapján

10/7-8