Istenes Mónika – Péceli Melinda
Tankötelezettségi korhatárok
nemzetközi összehasonlításban 3

Lőrincz Dalma
Jobbegyenes – Balegyenes. Iskolai
erőszakkal kapcsolatos cikkek két
magyar napilapban (2008–2009) 23

Bárdos Jenő
Felvezetés 35

Pléh Csaba
Tudás és kompetencia viszonya a
tanulás és tanítás tudományában 37

Michael Byram
Identitást formálunk, vagy
kompetenciákat fejlesztünk a
többkultúrájú állampolgárok
kinevelésében? 43

Georg Gombos
Oktatás egy soknyelvű világban 59

Csépe Valéria
Szóhangsúly – Az idegen nyelvek
tanításának elfeledett aspektusa? 68

Bolvári-Takács Gábor
A táncművészképzés
intézményesülésének művészetpolitikai
és pedagógiai tényezői (1948–1950) 77

Karikó Sándor
Nevelés – mi végre? 84

Merényi Annamária
Ami a középiskolai tananyagból
kimaradt 91

Verőné Jámbor Noémi
Több ismeretlenes egyenlet 101

Aranyi Attila
Családi emléktöredékek a
szakmunkásképzés történetéből 108

Andor Mihály
Közegellenállás 122Szabó Ágnes – Cs. Czachesz Erzsébet
Módszertani térkép a kulturális
és nyelvi diverzitás megértéséhez 127
Waxman, H. C. – Tharp, R. G. –
Hilberg, R. S. (2004, szerk.): Observational
Research in U.S: Classrooms, New Approaches
for Understanding Cultural and Linguistic Diversity

Hegelsberger Judit – Boreczky Ágnes
The RoutledgeFalmer Reader in
Multicultural Education 129
Ladson-Billings, G. – David Gillborn, D.
(2004, szerk.): The RoutledgeFalmer Reader
in Multicultural Education

Páva Rita – Gordon Győri János
Video Research in the
Learning Sciences 133
Goldman, R. – Pea, R. és mtsai. (2007):
Video Research in the Learning Sciences

Mócz Dóra
Az élethosszig tartó tanulás jelentősége
a 40–50 éves korosztály életútjában 3

A törökbálinti iskolakísérlet. Zsolnai
Józseffel beszélget Géczi János 3

10/04