Boros János
Ludwig Wittgenstein első filozófiája 3

Nagy Zsuzsanna
Középső csoportos gyermekek
készségfejlettsége 20

Pukánszky Béla
Pedagógiatörténeti témák színgazdagsága
az Országos Neveléstudományi
Konferencián 30

Bányász-Németh Tilda –
Kovács Henrik – Pethő Villő
A tánc- és zenei nevelés megjelenése
a 20. század elején kibontakozó
életreform-mozgalmak tükrében 31

Németh Regina
A művészeti nevelés jelentősége a
magyar életreform-törekvésekben 47

Virág Irén
Nőnevelés – arisztokrata tradíciók 58

Rébay Magdolna
Az autonómia határai(n) 74

Mikonya György – Pirka Veronika
Életreform- és társadalmi-pedagógiai
megújulási mozgalmak
Magyarországon a 20. század elején 87

Deres Kornélia
Kitömött szabadság 101

Koltai Zsuzsa
Helyzetjelentés a hazai
múzeumpedagógia eredményeiről
és kihívásairól 107Einhorn Ágnes
A kétnyelvű oktatás a magyar
iskolarendszerben 124
Vámos Ágnes (2008): A kétnyelvű oktatás
tannyelv-politikai problématörténete és jelenkora

Monok István
A csíksomlyói ferences nyomda és
könyvkötő műhely 130
Muckenhaupt Erzsébet (2007, szerk.):
A csíksomlyói ferences nyomda és könyvkötő
műhely

Tóth Zsuzsa
Szövegek közelről; nyelvtanulás: képzés
és képzetek; kutatásmódszertan a
gyakorlatban: WoPaLP 3 131

Németh Tibor János
Vae victis 3

10/03