Pléh Csaba
Darwin-év 3

Ottó István – Nikolov Marianne
E-learning a CooSpace rendszerben: egy kísérleti kurzus tapasztalatai 23

Szabó Ildikó
Az egyházak közreműködése a nemzeti identitás formálásában a
Horthy-korszakban 33

Monoriné Papp Sarolta
A STEP 21 tanóra-diagnosztikai modell 53

Polónyi István
A hazai matematikai, természettudományos és műszaki képzés nemzetközi összehasonlításban 72

Orosz István
A kiszámított holló – avagy a műalkotás filozófiája 82

Donáth Péter
A felsőfokú tanítóképzés megteremtésére irányuló 1918–19., 1938., 1947–48. és 1956–59. évi kísérletek motívumairól 86

Takács Gyula
A középiskolai forráselemzés alapjainak bemutatása Julier Ferenc
emlékiratának felhasználásával 92

Tüske László
A mítosz és a logosz határán 102

Molnár Lili
Olaszországi kutatás a kommunikációról és a tanulásról 111

Kárász Aranka
Az elkötelezett iskola 113

Julesz Máté
Egyenlő bánásmód és
esélyegyenlőség az iskolában 117

Horváth H. Attila
Aranyló rongylabda 127

Bence Erika
A gyermeki perspektíva
és beszédmód a(z)
(gyermek)irodalomban/oktatásában 134Szolár Éva
A nem-egyetemi szektor
átalakulásának dinamikája 139
Kyvik, Svein (2008): The Dynamics
of Change in Higher Education:
Expansion and Contraction in an
Organisational Field

Rusz Ágnes
Tankönyv az idegenforgalomról –
népszerű nyelven 141
Major Árvácska (2008): Isten hozott!

Rózsa Mária
Gyűjtők és gyűjtemények 143
Boka László – Ferenczyné Wendelin Lídia
(2009, szerk.): Gyűjtők és gyűjtemények.
A Nemzeti Könyvtár gyűjteményes kincsei
és történetük

10/02