Fehérvári Anikó
Intenzív felzárkózás? 3

Kende Anna
Túlkorosság és esélyegyenlőtlenség az iskola kezdő szakaszában 18

Tomasz Gábor
A sokszínű magániskolák 35

Monoriné Papp Sarolta
A reflektív pedagógusmagatartás motívumhálója 51

Szakál Gyula
Karrierképek, siker és a társadalmi tőke a szakképző intézetekben
tanuló fiatalok körében 59

Trencsényi László
Nehéz fiúk 72

Vass Vilmos – Perjés István
A tartalmi szabályozás meghatározó elemei, a tantervi paradigmák
komparatisztikája 81

Virág Tünde
Hátrányos helyzetű cigány fiatalok középfokú oktatási intézményei és
lehetőségei 101

Mártonfi György – Sinka Edit
TISZK-ek, fenntartók, szakképző intézmények 116


Kraiciné Szokoly Mária
Az élethosszig tartó tanulás kihívásai: középpontban a tanuló szervezet 131

Chrappán Magdolna
Csomagolunk, és… maradunk 144

Buda András – Kiss Endre
Interdiszciplináris pedagógia, tanárok, értelmiségiek 155


Kovács Zsófia
Néhány gondolat Kiss Árpád szellemi hagyatékáról 170
(Kerekes Béláné Mária (2007): In memoriam Kiss Árpád. A századik születésnap emlékezetére)


Matóné Szabó Csilla
Egy japán eredetű szubkultúra: az animék és a mangák világa 3

Repertórium 2009

09/12