Petőfi S. János–Benkes Zsuzsa
A verbális szövegek kreatív megközelítése szövegtani keretben (I.) 3

Forgács Anita
„…e lant még érdemesebbet, mint tanítóját, nem zengett úgysem idáig” 12

Takács Géza
Egy szabad iskola problémái (IV.) 18

Nagy József
Az érdekérvényesítő szociális képességek rendszere és fejlesztése 34

Madas Edit
Középkori bibliafordításainkról 48

V. Ecsedy Judit
Rejtett nyomdák 55

Soltész Zoltánné
A magyarországi könyvdíszítés a 15–17. században 63

Rozsondai Marianne
A könyvkötéstörténeti kutatások jelentősége 70

Baricz Zsolt
Kéziratos könyvkiadás Erdélyben 77

Paul Budra
A Magisztrátusok Tükre és az olvasópolitika 80


Keveházi Katalin
Biblia 5.0 89

Horváth Pál
A Bibliáról – több szempontból 92

Bajáki Rita
Új könyv – régi irodalom 97

Grüll Tibor
A Könyvek Könyve – irodalomórán 99

Monok István
Régi magyarországi nyomtatványokról – németül 112
A magyarországi könyvtörténeti kutatásokról 114

Trencsényi Borbála
Az olvasás csak olvasás által fejleszthető 117

Láng Zsolt
Nyelv és színház 118

Szakály Sándor
Hadsereg Erdélyben a 16–17. században 123

A. Kéri Katalin
Egy salamancai diák naplója 1568–69-ből 125

Feketéné Szakos Éva
„Szelíd pedagógia” az életvitel programok oktatásában 127

Tringer Ágoston
Az MVM Rt. és a diákság kapcsolata 131

Satöbbi 135

Perneczky Géza
Gyenge káosz – erős grafika

A Civitas Egyesület „Polgári ismeretek és készségek” tanárképzési programjának követelményrendszere

98/1