Zsolnai Anikó
Értékek és értékpreferenciák az európai és a magyar közoktatásban 3

Dohány Gabriella
Zenei műveltség értékelése a középiskolás fiatalok körében 13

Fényes Hajnalka
Horizontális és vertikális szegregáció az oktatásban nemek szerint 24

Hamar Pál – Huszár Ágnes
A közoktatási típusú sportiskolai kerettantervek tantervelméleti
vonatkozásai 39

Lovorka Zergollern-Miletić – Horváth József
Eredetiség zágrábi és pécsi egyetemisták angol nyelvű írásaiban 50

Tóth Edit – Regényi Enikő – Takács István Károly – Kasik László
A kötődéskutatás pedagógiai vonatkozásai 58


Péntek János
A Grammatika pillanata 76

Szabó T. Attila
Az első magyar „doktori iskola” és munkásai Sárváron 80

Bartók István
A Grammatica Hungarolatina (1539) szaknyelvi jelentősége 96

Bagladi Orsolya
A Codex Clusii és az etnomikológia 101


Pintér Henriett
Erkölcsi gondolkodás 9–10 évesek írásbeli szövegalkotásában 109

Ujlaky István
Felvett nevek 117

Kamarás István
Emberismeret és etika nálunk és más nemzeteknél 125

Lengyel András
A barkochba játék eredetéhez 132

Koltai Zsuzsa
Trendek és tendenciák a múzeumi kultúraközvetítés történetében 137

Trencsényi László
Mi is az a „Bihari-iskola”? 144


Donáth Péter
Nemzeti tematika a magyarországi szocializációban 147
Szabó Ildikó (2009): Nemzet és szocializáció


Gaskó Krisztina
A tanulási kompetenciák szerepe a tanulásfejlesztésben 3

09/10