Braunitzer Gábor – Kasik László – Benedek György
A kognitív idegtudomány, idegélettan és a neveléstudomány kapcsolata – a
társas viselkedés együttes vizsgálatának lehetőségei 3

Radnóti Katalin
Néhány gondolat a TIMSS-2007-es vizsgálat eredményeihez és
interpretációjához 14

Ludányi Lajos
Tanári tévképzetek kémiából 26

Tóth Péter
A tanulási stílus vizsgálata budapesti középiskolás tanulók körében 36

Kelemen Elemér
A dunántúli kultúrlejtő 55

Knausz Imre
A kompetencia szerkezete és a kompetencia alapú oktatás 71

Vass Vilmos
Az attitűdök forradalma 84

Vajda Zsuzsa
Megjegyzések Knausz Imre A kompetencia szerkezete és a kompetencia-
alapú oktatás című írásához 87


Vizin Gabriella
Miért nem működik még mindig? …avagy érvek az iskolapszichológusi
hálózat kiépítése mellett 97

Somogyvári Lajos
Emlékezés – nemzet – identitás – Klebelsberg Kuno történelem- és
nemzetfelfogása 113

Hoványi Márton
Halott Sirály? Zelk Zoltán Sirály című versének értelmezése 120

Szakály Sándor
A történelem és a hadtörténelem oktatása a magyar katonatisztképző
intézményekben 1872–1945 127

Keserü Katalin
A pécsi Martyn Ferenc Művészeti Szabadiskola növendékeinek Hangzó
tárlata 133


Darvai Tibor
Öt recenzió, avagy az oktatáspolitikától a mintavétel metodológiájáig 137
Sáska Géza (2007): Közműveltség és magántudás
Géczi János (2008): A rózsa és jelképei
Golnhofer Erzsébet és Szabolcs Éva (2009, szerk.): Iskola és történeti emlékezet. Felmérés 1947–48-ból
Kéri Katalin (2008): Hölgyek napernyővel. Nők a dualizmus kori Magyarországon 1867–1914
Csíkos Csaba (2009): Mintavétel a kvantitatív pedagógiai kutatásban

H. Papp Zsolt
Kézikönyv a hogyanról 149
Szíjártó Imre (2008): Mozgóképkultúra és médiaismeret tanításának módszertana

Vajda Barnabás
Dokumentumfilm a történelem oktatásában 151
Kratochvíl, V., Kamenec, I. és Gregovová, I. (2008): Dokumentárny film ako školský historický obrazový prameň

Fóti Péter
A szegények Summerhillje 153
George Dennison: The lives of Children. The Story of the First Street School

Segesváry Viktor
A Hollókirály és könyvtára 160
Marcus Tanner (2008): The Raven King. Matthias Corvinus and the Fate of His Library

Kiss Zsuzsanna
„A világhoz nem alkalmazkodni kell…” 169


Honti György
Beavató Színház 3

Tölgyessy Zsuzsa
Az ifjúsági sajtó nyelve 12

09/7-8