Csapó Benő – Molnár Gyöngyvér – Kinyó László
A magyar oktatási rendszer szelektivitása a nemzetközi összehasonlító
vizsgálatok eredményeinek tükrében 3

Csíkos Csaba – Kelemen Rita
Matematikai szöveges feladatok nehézségének és érdekességének megítélése 5. osztályos tanulók körében 14

Vincze Szilvia
Diplomások munkaerőpiaci kereslete 26

Fülöp Márta
Az együttműködő és versengő állampolgár nevelése: osztálytermi megfigyelések 41

Gyarmathy Éva
Kognitív Profil Teszt 60

Biró Zsuzsanna Hanna
A magyar neveléstudományi kommunikáció szereplői 74

Somogyvári Lajos
Narratívum(ok) Brunszvik Teréz életéről és munkásságáról 101

Keserű Katalin
Néhány szó az iparművészetről 110


Mátrai Zsuzsa
Új korszak küszöbén: a túlélés pedagógiája 122

Bárdos Jenő
Pazarló magyarok: nyelv- és kultúravesztéseink történetéből 129


Jankovics József – Zvara Edina
„Sok jámbor kévánja, ha e Szent Bibliát magyar nyelven láthatnája és
olvashatnája” 138

Bence Erika
Az irodalom mint alakulástörténeti szövevény 147

Arató László
József Attila: Munkások – Miért és hogyan kellene tanítani? 152

Cserjés Katalin
Ene-Liis Semper: Ajtó. Egy fény- árnyék szobor bemutatása 159


Verók Attila
Bibliotheca Nationis Hungariae, 1755 166
(Bibliotheca Nationis Hungariae. Die Ungarische Nationalbibliothek in der Universitäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt in Halle)


Nagyváradi Andrea
Megjelenés és nevelés 3

09/3-4