Pethő Villő
Az életreform és a zenei mozgalmak 3

Nagy Henriett
Egy objektív érzelmi intelligencia-teszt konvergens és prediktív
érvényességének empirikus tesztelése 20

Marusnik Tünde
"Tanárverések" 30

Maár Tiborné
A játék módszerének alkalmazása a tanítás során 44


Morva Péter
Műhelyvallomás: egyén és közösség a Zeneakadémián 56

Eszenyi Réka
Milyen témák foglalkoztatják az angol alkalmazott nyelvészettel
foglalkozó fiatal magyar kutatókat? 59

Túri Virág Réka
Egy táncpedagógus utazásai Kelet és Nyugat között 63

Szilágyi-Nagy Ildikó
A semleges test 75

Schiffer Csilla
Történelmi esély az együtt nevelésre – a 19. században 87

Géczi János
Időegybeesések 98


Sántha Kálmán
Új nézopont a kvalitatív kutatásban 101
Reichertz, Jo (2003): Die Abduktion in der qualitativen Sozialforschung

Radnóti Katalin
Zöld könyv 2008 103
Fazekas Károly – Köllo János – Varga Júlia (2008, szerk.): Zöld könyv 2008.
A magyar közoktatás megújításáért

Erős Ferenc
Egy szociálpszichológiai tanmese 107
Strasser, Todd (2008): A hullám. A hullám (Die Welle) (2008)

Boros János
Lélek és város 111
Heller Ágnes (2008): New York-nosztalgia


Lénárd András
A laikus pedagógiai nézetek megjelenése az interneten 3

Mátóné Szabó Csilla
Az emók: az érzékenyek szubkultúrája 12

Repertórium 2008

09/1-2