Dorner Helga – Major Éva
A kollaboratív interakciók kialakulásának folyamata egy kevert oktatási formájú
tanárképzési kurzus keretében 3

Boros János
Filozófia! 2. 23

Dancsó Tünde
Az Educational Testing Service (ETS) informatika mérésének tapasztalatai 40

Lengyel Zsolt
Színek és évek 56

Radics Katalin
Az uralkodó mint a szubjektum szélsőséges megnyilvánulása egy
Hofmannsthal- és egy Ady-versben 65

Mihály Nikolett
Hallgatói identitás és a belőle származtatható hasznosság 76

Varga Csaba
Egy sajátos diszciplína felbukkanása 83


Gaul Emil
Ismerjük még diákjainkat? 89

Julesz Máté
Környezeti nevelés 101

Bornemisza Imre
A térinformatikus teknoc 110

Bocsi Veronika
A gazdasági és a kulturális tőke hatása a hallgatói idofelhasználásra 118

Kiss Endre
Nők, férfiak, forradalom 129


Steklács János
A tudásra vonatkozó tudás pedagógiája 138
(Csíkos Csaba (2007): Metakogníció. A tudásra vonatkozó tudás pedagógiája)

Bárd Edit
Felnőttoktatás a múzeumban 141
(Gibbs, Kirsten – Sani, Margherita – Thompson, Jane (2007, szerk.): Lifelong Learning in Museums)

Kamarás István
Kezelhető-e a konfliktus utakkal és módokkal? 142
(Szekszárdi Júlia (2008): Új utak és módok)

Sántha Kálmán
Új nézőpont a kvalitatív kutatásban 144
(Reichertz, Jo (2003): Die Abduktion in der qualitativen Sozialforschung)

Szoboszlai-Kiss Katalin
Kézikönyv a filozófiáról 146
(Boros Gábor (főszerk., 2007): Filozófia)


Lukács Csilla – Üröginé Ács Anikó
A nők esélyegyenloségének támogatása a felnőttképzésben 3

Havasi Tamás
Írásbeliség-képiség az internet korában 14

08/11-12