Németh András
A neveléstörténet szakirodalmi kánonjai és a klasszikusok szerepe 3

Ilyés Katalin
A hagyományos és a differenciált oktatásban részesülo, hiperaktivitás jelét
mutató gyermekek összehasonlító vizsgálata 11

Vinczéné Szabó Éva
A szövegalkotás tanítása feladatbank segítségével, 9–10. évfolyamon 23

Czédliné Bárkányi Éva – Szalay István – Vármonostory Endre – Bagota Mónika
Útkeresés a tanító szakos hallgatók matematika képzésében Szegeden 39

Pintz Ágnes
Tanulási és magatartási zavarok hatása a nyelvtanulásra – egy esettanulmány 47

Nagy Csilla
Tudományköziség és komplex szövegértés a középiskolában 60

Kárpáti Ildikó
A szakiskolai tankönyvhasználat 71

Boros János
Filozófia! 1. 81


Rae Condie – Bob Munro – Liz Seagraves – Summer Kenesson
Az angliai kutatások eredményei az IKT iskolai használatáról 103

Janurik Márta
Betöltik-e szerepüket az ének-zeneórák a mai oktatásban? 107

Szekszárdi Júlia
Erosségeink és gyengeségeink (a közoktatás „SWOT-analízise”) 117

Sanda István Dániel
A reformpedagógiai irányzatok iskolaépítési törekvései 129


Németh Regina
Csodáról csoda által 145
(Kamarás István (2007): Jézus-projektum)

Lázár Ildikó
Értsünk szót! 146
(Holló Dorottya (2008): Értsünk szót! Kultúra, nyelvtanítás, nyelvhasználat)

08/9-10