B. Németh Mária
A természettudományos műveltség fogalma és értelmezései 3

Imre Anna
A társadalmi tőke és az iskolai működés néhány sajátossága 20

Bacsa Éva
A tanulási célok vizsgálata az angol nyelvtanulás tükrében 33

Pólya Zoltán
Szellemi kiútkeresés a Csereháton 50


S. Pallós Piroska
Óvodák Fiumében 65

Labádi Gergely
Az olvasással és írással kapcsolatos beállítódások a felvilágosodás kori
oktatási-nevelési irodalomban 74

Nagy Csilla
Szemléletesség és absztrakció a görög matematikában 90

Jancsó Daniella
Wittgenstein és Shakespeare 95Árpás Károly
Egy történet, amely nem felejtődhet el 104

Takács Gábor
A magyarországi gyerek- és ifjúsági kultúra egyik intézménye: a Káva
Kulturális Műhely 108

Háhn Judit
Hallgatói vélemények a tantermi interakció szerepéről egy doktori iskolában 119

Inántsy-Pap Judit
Iskolakezdés és a társas motívumok 128

Frank D. Dániel
Humánerőforrás és kiadvány-szerkesztés a 16–17. századi kelet-európai héber
nyomdászattörténetben 134

Zombai Tamás
A felvilágosodás eszmerendszerének megjelenése Fináczy Ernő Elméleti
pedagógia című művében 137


Molnár Béla
Donáth Péter: Oktatáspolitika és tanítóképzés Magyarországon 1945–1960 144
(Donáth Péter (2008): Oktatáspolitika és tanítóképzés Magyarországon 1945–1960)

Sz. Tóth Gyula
Az idegenforgalomtól a turizmustudásig 147
(Michalkó Gábor (2007): Magyarország modern turizmusföldrajza)

Halmai Tamás
Sokközpontú kör 151
(H. Nagy Péter (2007): Hibridek)

08/7-8