Jakab György
A magyar nemzeteszme változásai és a történelemtanítás kánonja 3

Tóth László
Kreativitás és szövegértés 29

Zsolnai Anikó – Kasik László – Lesznyák Márta
Az agresszív és a proszociális viselkedés alakulása óvodás korban 40

Hercz Mária
Professzionális tanárképzés és -továbbképzés az Európai Unióban 2. 50


Tészabó Júlia
A játék pedagógiai hasznáról zajló viták a Néptanítók Lapjában, szerepük a
tanítói professzió kialakulásában 66

Szabolcs Éva – Hegedus Judit
A gyermekrol való gondolkodás differenciálódása a dualizmus korában 76

Németh András
A néptanítói tudás konstrukciója
Az elemi népoktatás enciklopédiájában (1911–1915) 86

Mikonya György
A gyermektanulmányozás tudástartalmának formálódása 104

Peto Ildikó – Endre Katalin
Az inklúzió és a Warnock Jelentések (1978, 2005) 112

Karikó Sándor
A közösség és a közösségiség újragondolásához 123

Honti György
A Beavató Színházról 131

Fekete Szabolcs
Antropológia és neveléstörténet 137

Móser Ádám
Orbán Ottó korai költészetének poétikai változásai a lírai beszéd
konstrukcióiban 139

L. Menyhért László
Amirol a képi források beszélnek?

Áment Erzsébet
ÁMK – Ki kicsoda? 159
(Jeney Lajos (2007): ÁMK – Ki kicsoda?)

Németh Regina
A gyermekirodalom meghatározó szerepe 163
(Végh Balázs Béla (2007): A gyermekirodalom változatai)

Tölgyessy Zsuzsanna
Kibol lesz az olvasó? 165
(Fenyo D. György (2006): Kibol lesz az olvasó?)

Erdos Zoltán
Translatio Librorum 167
(Genyijeva, Jekatyerina Jurjevna – Kiss Ilona – Monok István (2007): Translatio librorum)

Somogyvári Lajos
A norol való gondolkodás 169
(Pukánszky Béla (2006): A nonevelés évezredei)

08/5-6