Csapó Benő - Molnár Gyöngyvér - R. Tóth Krisztina
A papíralapú tesztektol a számítógépes adaptív tesztelésig 3

B. Németh Mária
Irányzatok a természettudományos nevelésben 17

Nagy József
A közoktatás megújításának koncepcionális kérdései 31

Nóbik Attila
Neveléstörténet tankönyvek az ötvenes években 39

Bence Erika
Mufajváltozatok és -diskurzusok: a 19. századi magyar történelmi regény 51

Pikó Bettina
Serdülok értékorientációja és egészségmagatartása 62

Borgulya Istvánné Vető Ágnes
Értékrendi különbségek és kultúraközi interakciók az oktatási órákon 69

Radnóti Katalin
A fizikatanítás hatékonysága 79

Huszár Zsuzsanna
Az ido mint fogalmazási tartalom 88

Hercz Mária
Professzionális tanárképzés az Európai Unióban 1. 96


Arató Ferenc
Egy konferencia margójára - avagy létezik-e romológia? 124

Novák Géza Máté
A méltányosság elvű és multikulturális nevelés esélyei a drámatanításban 133

Homor Tivadar
Az embertan- és etikatanítás helyzete a tantervi szabályozás tükrében 137

Herzog Csilla
"Testnevelés, mint a vidámság órája!" 147

Kinyó László - Kelemen Rita
Az EARLI budapesti konferenciájának plenáris eloadásai 151

Mihály Ottó
"Szép új világ" - azaz mire is való az iskola? 160

Némethné Hock Ildikó
Working Papers in Language Pedagogy (WoPaLP) 166
The Language Pedagogy Ph.D Programme, Eötvös Lóránd University

Szabó Veronika
Bolyongások az örök alakulás irodalmában 168
Horváth Géza (2007): A tudat zsákutcája. Tanulmányok az újabb kori német irodalomról

08/3-4