Sáska Géza
A gyermektanulmányozás és az alkalmazott lélektan az 1945 utáni
politikai fordulatokban 3

Vámos Ágnes
A kezdő tanár mint hős; a mese és pedagógiai felhasználása 24

Ugrai János
A gyakorlatias népoktatás jegyében 39

Kelemen Elemér
A magyar nevelésügyi kongresszusok története 50

Hárs György Péter
Pszichoanalízis és kultúra, avagy kultúra-e a pszichoanalízis? 58

Molnár Gyöngyvér
A Rasch-modell kiterjesztése nem dichotóm adatok elemzésére: a
rangskálás és a parciális kredit modell 66


Ambrus Gabriella
Hagyományos és problémaorientált feladatlapok az iskolai gyakorlatban 78

Perlusz Andrea - Balázs János
Az empátia, tolerancia és segítőkészség vizsgálatára kidolgozott eljárás első alkalmazásának tapasztalatai 92

Tarbay Ede
Balladák, térben és időben 99

Géczi János
Ikonológia-ikonográfia mint a történeti pedagógia segédtudománya 108

Tarcsa Zoltán
Gondolatok az általános művelődési központok jövőjéről 119

Julesz Máté
Az egészséges környezethez való
jog és a jövő nemzedékek védelme 122

Bankó Marietta
A szakmai életút alakulásának vizsgálata - pályakövetés angoltanárként végzettek körében 129

Markó Róbert
Egy posztmodern kosz-eposz 141

Láng András
Életreform és reformpedagógia 145
Skiera, E. - Németh A. - Mikonya Gy.
(2006, szerk.): Reformpädagogik und Lebensreform in Mitteleuropa - Ursprünge, Ausprägung und Richtungen, länderspezifische Entwicklungstendenzen.

Pataki Gyula
Fiúkfalva alapítói 147


Repertórium 2007

08/1-2