Pléh Csaba A szorongás a pszichológia történetében 3

Hollosy Tibor - Fellner Zoltán Ákos Az anatómia múltja és jövője 12

Tisztelgő konferencia Karády Viktor születésnapjára 23

Hajdu Tibor
A középosztály érdekérvényesítő politikája a magyar egyetemek diáklétszám-szabályozásában 24

Polónyi István
Tömegesedés és elitoktatás 30

Lengyel György
A gazdasági elit képzettsége és
rekrutációja a 20. század végén 40

Szabó Ildikó
Nemzeti szocializáció a két világháború között Magyarországon 50

Bajomi Iván - Bruszt László
Rejtett választóvonalak nyomában 71

Donáth Péter - Preska Gáborné
A magyarországi tanítóképzés néhány felekezeti/nemzetiségi sajátossága 1868-1918 88

Schweitzer Gábor
Adalékok az Országos Rabbiképző
Intézet 1914 előtti történetéhez 103

Toronyi Zsuzsanna
Votívkéz és kanalacska 114

Szontagh Pál
Érték, rend, értékrend az iskolában 125

Cseh László
Időutazás 128

Baranyák Csaba
A Háy-olvasás lehetőségei 132

Fenyő D. György
Modern nagyszótár
a posztmodern korban 140
Ittzés Nóra (2006): A magyar nyelv nagyszótára

Tóth Zoltán
Fogalmi váltás - szemléletváltás 144
Korom Erzsébet (2005): Fogalmi fejlődés
és fogalmi váltás

Vári Judit
Interkulturális kommunkáció 146
Hidasi Judit (2004): Interkulturális kommunikáció

contents 148

07/02