Kovács Katalin - Váradi Monika Mária
Többcélú kistérségi társulások 3

Sujbert Monika - Vajda Zsuzsanna
Együtt nevelés vagy külön nevelés? 15

Mártonfi György
Adalékok a szegregáció és az iskolai eredményesség összefüggéséhez 28

Imre Anna
Középiskolások iskolázási útjai a kilencvenes években 43

Györgyi Zoltán
Fiatal szakmunkások karrierútja 56

Csíkos Csaba
Tudatosság és metakogníció viszonya 69

Nagy József
A korrekt értékelés alapjai 83

Molnár Gyöngyvér A Rasch-modell alkalmazása a társadalomtudományi kutatásokban 99

Menyhárt Adrienn - Kormos Judit
Angol szakos hallgatók nyelvtanulási motivációja 114

Berszán István
Az írás és olvasás rítusai - irodalmi tartamgyakorlatok 126

Kim Attila
Dr. Philip Zimbardo és Dr. Klaus Thon 133

Asztalos Éva
Kortárs klasszikusok 143
(Sz. Molnár Szilvia: Bevezetés a kortárs magyar irodalomba)


Repertórium 2006


06/12