Tánczos Judit
A kognitív folyamatok zavarainak hatása az idegen nyelv tanulására 3

Csizér Kata - Kormos Judit
Az interkulturális kapcsolatok és az idegen nyelvi motiváció összefüggései 12

Biró Zsuzsanna Hanna
Nyelvoktatási reformok a 20. század első felében 21

Boross Ottilia
Basák az iskolában 33

Apor Péter
1956 az európai történelem tankönyvekben 40

Hubert Tison
Az 1956-os magyar forradalom a francia oktatásban és a történelem
tankönyvekben 41

Juraj Marusiak
1956 a szlovák történelemkönyvekben 46

Maciej Górny
A magyar '56 és a prágai tavasz a lengyel történelem tankönyvekben
1989 után 56

Katarina Kovaćević
A jugoszláv nézőpont 60

Németh György
Történelem alulnézetben 73

Bandiné Liszt Amália
Általános iskolai német nyelvi minta- és kerettantervek komparatív elemzése 79

Fejes József Balázs - Kasik László - Kinyó László
Beszámoló a IV. Pedagógiai Értékelési Konferenciáról 92

H. Papp Zsolt
"Mozgóképi szövegértés" – az meg mi? 98

Böszörményi-Nagy Orsolya
Tóth János belső mozija 102

Lévai Péter
A néptánc oktatásának lehetséges megújítása 105


Fügedi János
A táncnotáció hatása a mozgáskognitív képesség fejlődésére 108

Lannert István
Dramatikus gyakorlatok az idegennyelv-tanításban 122

Lantos Ferenc
Bartók éve 131

Tarján Tamás
Tom Sawyer a Corvin-közben 137
(Októberi napok, naplólapok. A forradalom
gyerekszemmel. Kolibri Színház)

Vasy Géza
Nagymonográfia Radnóti Miklósról 140
(Ferencz Győző: Radnóti Miklós élete és költészete)


06/11