Alfredo J. Artiles
A gyógypedagógia változó identitása 3

Susan Tetler
Inkluzív osztályok 36

Aude Billard - Ben Robins - Kerstin Dautenhahn - Jacqueline Nadel
Robota - mini-humanoid robot az autista gyerekek rehabilitációjára 44

Lesley Rex
Az iskolai sikeresség és a társas
inklúzió kapcsolata 58

Jonathan Rix
Egyszerű kezdet 71

Horváthné Moldvay Ilona
Attitűdvizsgálat pedagógusok körében
az integrált nevelésről 81

Ittzés András - Szabó Tünde - Vári Andrea - Török Szabolcs - Tomcsányi Teodóra
A mentálhigiénés szemlélet fejlődése 98


Mészáros György
Mire jó a nyelvművelés? 111

Vajda Barnabás
Az 1956-os forradalom visszhangja a Felvidéken 120

Mezei Gabriella
Egy interjú kérdéssor validálása: a
motivációs tanítási gyakorlat
vizsgálata 128

Czifra Réka
Solaris: a tükröt tartó Másik 132

Vlcskó Katalin
A pszichológia mint középiskolai
tantárgy tantervi koncepciói 140

Kovátsné Németh MáriaU
A 21. század neveléselmélete 145
(Bábosik István: Neveléselmélet)

Virágné Horváth Erzsébet
Zeneterápia - mindenkinek 148
(Lindenbergerné Kardos Erzsébet: Zeneterápia)


06/10