Joó Adrienn
Az elemi népoktatás és a tanítóképzés reformja 3

Géczi János
A szovjet pedagógiai minta 24

Laczkó Mária
Szövegértési teljesítmény
a szöveg típusának függvényében 39

Varga Attila
Diákok környezeti attitűdjei 58

Hunya Márta
Informatika a közoktatásban 65

Bérczi Szaniszló - Drommer Bálint - Hegyi Sándor - Hudoba György -
Informatika tanítása űrszonda modellel 83

Ráduly Zsolt
Az informatika-tudás és a
háttérváltozók 92

Vörös Adél – Fecskó Edina - Bálint Kati
A Nemzeti Filmiroda Korhatár Bizottságának munkájáról 105

Farkas György
Gyermek-kör. A gyermekmotívum
a kortárs iráni filmben 115

Kocsis Katalin
A horror klasszikusai 122

Voigt Vilmos
Magyar cirkusztörténet 130

Andor Mihály
Kölcsönhatások 135
(T. Kiss Tamás: Kölcsönhatások.
A kultúraközvetítés néhány elméleti kérdéséről)

Bankó Marietta
Közoktatás és regionális fejlődés 137
(Balázs Éva: Közoktatás és regionális fejlődés)

Halmai Tamás
Megérteni az értelmezhetetlent 140
(Kulcsár-Szabó Zoltán: Hermeneutikai
szakadékok)

B. Mánya Ágnes
Pozsonypüspöki iskolatörténete
szóban és képekben 143
(Fukári Valéria (szerk.): Adalékok
Pozsonypüspöki iskolatörténetéhez)

Contents 147   

06/9