Ady-konferencia 3

Veres András
Ady szimbolizmusának kérdéséhez 3

Eisemann György
"Mégis új..." 11

Fráter Zoltán
Elhallgatás, elfojtás, hiány az Ady-versben 18

Gintli Tibor
Ady beszédmódja az istenes versekben 27

Tverdota György
"Rákóczi, akárki, jöjjön valahára" 34

Földes Györgyi
Örök visszatérés: Nietzsche és/vagy Eliade 41

Buda Attila
Az emlékezés mint életértelmezés 47

Kosztolánczy Tibor
"Rajongj érte, vagy szidd le a sárga földig - jámbor embertársam -, az nekem mindegy." 54


Fehérvári Anikó - Liskó Ilona
Az Arany János Program tanulói 63

Kulcsár-Szabó Zoltán
Testamentalitás és önéletrajziság a 'Vers és valóság'-ban 76

Seress Ákos
A hasonlóságok rendszere Shakespeare drámáiban 92

Murai András
Az emlékezet filmjei 99

Dömötör Edit
"Poeticitás" vagy "leképezés"? 116

Knausz Imre
Doxoszophia 127

Pléh Csaba
Szótár a fejünkben 152

Gáspár Mihály
A személyiség konzervativizmusa 160

Szénási Zoltán
"Mert a prédikátor Isten trombitája..." 168

Hubert Ildikó
Szenci Molnár Albert zsoltárai és a protestáns irodalom 173

F. Dárdai Ágnes - M. Császár Zsuzsanna
Magyar történelem és földrajz tankönyvek Balkán-képe 179

Kormos Judit
Egyéni különbségek a nyelvtanulásban 192
(Dörnyei Zoltán [2005]: The psychology of the language
learner. Individual differences in second language acquisition)

Miheller Hajnalka
Kettős identitás 194
(Bindorffer Györgyi [2001]: Kettős identitás. Etnikai és nemzeti
azonosságtudat Dunabogdányban)

Mirnics Zsuzsa
Anyanyelvű oktatás - Vajdaság 196
(Anyanyelvű oktatás - visszaköszönő gondok [2006])

Contents 198

06/7-8