Keserü Katalin
Ornamentika és modernizmus 3

András Sándor
Ornamentika és irodalom 5

Simon Katalin
A tulipán-vita 13

Sinkó Katalin
A 19. századi ornamentika-teóriák antropológiai
vonatkozásairól 28

Szegő György   
A Schmidl-család sírboltja a pesti zsidó temetőben 36   
   
Krépárt Melinda   
Rozsda Endre ornamentális festészete 45


Strohner József
A vizuális nevelésről 51

Kinyó László
Iskolaigazgatók értékelése itthon és külföldön 70

Nagy Dóra
A valószínűségi és korrelatív gondolkodás a
középiskolában 80

Sarkadi Ágnes
A diszlexiás nyelvtanulók angoltanításának kérdései 94


Takács Géza
Roma napló 102


Tischler János
Varsó - Budapest, 1956 111

Karancz Gábor
Az utolsó szittya vitéz 122


Fóris Ágota
Hét szótár - hét típus 126

Bérces Emese
Helyesírás 127
(Laczkó Krisztina - Mártonfi Attila [szerk., 2004]: Helyesírás)

B. Papp Eszter
Magyar közmondások orosz szemmel 131
(T. Litovkina Anna [2005]: Magyar közmondástár. Közmondások
értelmező szótára példákkal szemléltetve)

Czékmán Orsolya
Matematika lexikon az oktatásban 133
(Varga Tamás [2001]: Matematika lexikon matematika-tanároknak, szülőknek,
matematikát tanulóknak)

Haulis Zoltán
Egy televíziós, filmes szakmai szótár 136
(Pearson, Roberta E. - Simpson, Philip [2001]: Critical Dictionary
of Film and Television Theory)

Kollár Andrea
Olasz-magyar főnévi valenciaszótár 139
(Angelini, Maria Teresa - Fábián Zsuzsanna [2005]: Olasz-magyar főnévi
valenciaszótár. Dizionario italiano-ungherese della valenza dei nomi)

Szöllősy Éva
Sokfunkciós angol egynyelvű szótár haladóknak, számítógépre 141
(Della Summers [szerk., 2005]: LONGMAN Dictionary
of Contemporary English [LDOCE])

Vargáné Kiss Katalin
A Longman Business English Dictionary 144
(Gadsby, Adam [szerk., 2003]: Longman Business English Dictionary]

Szilvássy Orsolya
Filmritmus és értékőrzés 146
(Bíró Yvette [2005]: Időformák)

Trencsényi László  
Élektra, a posztmodern 148
(Bocsárdi László [rend., 2006]: Élektra)

Contents 151


06/06