Kovács Gábor
Az intonáció metaforái 3

Szitár Katalin
Regény és realitás 15

S. Horváth Géza
Fiktív vallomás és szövegműködés 28

Hermann Zoltán
Egy mese és a romantikus kasztráció fogalma 42


Nikolov Marianne - Ottó István
A nyelvi előkészítő évfolyam 49

Jakab Edit
Hogyan reprezentálja a nyelv a teret? 68

Fóris Ágota
A terminológiai szemlélet a tankönyvek minőségi
megítélésében 79

Bajomi Iván
A kisgyermekkori nevelés franciaországi színterei 89

Tüske László
A vallástudó és a laikus értelmiség a huszadik századi
Egyiptomban 103


Tóth Helga
Franciaországi romák beiskoláztatása 124

Sanda István Dániel
Korszerű iskolaépítési törekvések Magyarországon 128


Habók Anita
Inkluzív pedagógia 136
(EUMIE European Masters in Inclusive Education Ein
Curriculumentwicklungsprogramm im Rahmen von
SOKRATES ERASMUS [2004])

Imre Anna
Nem kívánt gyerekek? Migránsok a magyar közoktatásban 139
(Nyíri Pál - Feischmidt Margit [2006, szerk.]: Nem kívánt gyerekek? Migránsok a magyar közoktatásban)

Fábián Berta
Még mindig jó palócok 143
(Kriston Vízi József [2004]: Vendégségben Palócföldön)

 

Satöbbi 145

 

Contents 147


06/05