Rébay Magdolna   
Az egységes leány és fiú középiskola 3
   
Varga László  
A Pannonhalmi Szent Benedek-rendi Egyházmegye
népiskoláinak történetéből (1920-1948) 22
   
Gróz Andrea
A tanulói szükségletek érvényesülése a 19. század pedagógiai tankönyvirodalmában 37
  
Nóbik Attila
Népiskolai tanítóság a 19. századi neveléstörténeti
tankönyvek tükrében 41
  


Bankó Marietta
Programértékelés 49
   
Budai László  
Idegennyelv-tudás vagy idegennyelv-sejtés? 61
   
Nagy Henriett
Az érzelmi intelligenciáról 74
   
Munkácsy Katalin    
A matematika-tanulás társadalmi meghatározottsága 85
   
Németh András
A német pedagógiai historiográfia 93
  
Mihalovicsné Lengyel Alojzia
A filantropizmus pedagógiája 111


Nagy József
A tanulók fejlődési különbségeinek Prokrusztész-ágya 121


Pápai Zsolt
Friss levegő 125
   
Szíjártó Imre
Tíz gigabyte óraterv 131


Gádor Anna
Neill és Rogers 136
(Neill, A. S. - Summerhill [2004]: A pedagógia csendes forradalma.   
Rogers, C. R. [2003]: Valakivé válni - A személyiség születése)

Satöbbi 146

Contents 147
  

06/04