Csapó Benő
A formális és nem-formális tanulás során szerzett tudás
integrálása 3

Franyó István
Kereszttantervek, kompetenciák és a biológia tanítása 17

F. Dárdai Ágnes
Magyar és német nyelvű történelem tankönyvek kvantitatív tankönyvanalízise 26

Nagy Mária
Magyar tanító, 1911-ben 33

Zátonyi Sándor
Hatvan éves az általános iskola 49

Boros János
Többnyelvűség és demokrácia 59

Sándor Katalin
Közelítések a médiumköziség kérdéseihez 2. 65

Várady Zsuzsa
Platonov gépzongorára 75

Mihálka Réka
"Mint egy vak kismacskát..." 96

Bodrogi Csongor
Kosztolányi és József Attila 105

Marlok Zsuzsa - Martos Tamás
Pedagógushivatás - személyiségfejlesztés 114

Balázs Miklós
A politikum sajátossága: egy "Bánk bán"-film tanulságai 122

Prohászka László
Kisfaludi Strobl Zsigmond Klebelsberg Kuno-portréi 133

Habók Anita
Motiváció, tanulás és tanítás 137
(Réthy Endréné [2003]: Motiváció, tanulás, tanítás.
Miért tanulunk jól vagy rosszul?)

Fenyő D. György
Személyes pedagógiatörténet 140
(Gordon Győri János [2004]: A magyartanítás mestersége.
Mestertanárok a magyartanításról (Beszélgetés tíz kiemelkedő
jelentőségű magyartanárral)

H. Nagy Péter
Freud-filológia és hatáskutatás 144
(Vajda Barnabás [2005]: Sigmund Freud és a XX. század
eleji magyar irodalom. Tanulmányok magyar írók és a freudi
pszichoanalízis kapcsolatáról)

Szabó Lajos
Hajszálcsövek, nyomáscsoportok 145
(Nagy Péter Tibor [2002]: Hajszálcsövek és nyomáscsoportok.
Oktatáspolitika a 19-20. századi Magyarországon)

Fóris Ágota - Kozma László
A kultúra intézményrendszereinek történeti-funkcionális változásai 148
(Sári Mihály [2004]: A kultúra intézményrendszereinek
történeti-funkcionális változásai)

06/02