Fürth Eszter – Kasik László
A reklámmegértés segítésének feltételei a magyartanításban 3
 
Dömsödy Andrea
Információs társadalom, informatika és könyvtár-pedagógia 12

Mitring Éva
A kvalitatív hiperkorrekció létrejöttében szerepet játszó
nyelvi tényezők kvantitatív vizsgálata 21

Mezei Gabriella – Csizér Kata
Második nyelvi motivációs stratégiák használata az
osztályteremben 30

Tánczos Judit – Máth János
Attitűdbeli és motivációs sajátosságok az idegen nyelv
tanulásában 43

Lakotár Katalin
„Bennünk élő” szomszédainkról – ismét 48

Loboczky János
Dekorativitás és díszítőművészet Gadamer és Lukács művészetfilozófiájában 55

Horváth Kornélia
Irodalom, retorika, poétika 62

Mártonfi György
Vélemények az eredményességről és a hatékonyságról 75

Dévény Ágnes – Loch Ágnes
Miről szól a nyelvvizsga? 85

Csíkos Csaba
Az oktatástudomány „kis tigrisei” 99
 
Burián Miklós
Alternatív zenei kísérlet az általános iskola első és második osztályának énekóráin 103

Keszthelyi László
Számítógépterem hatékony karbantartása ssh-val 106

Kiss Endre
Az analízis hérosza 109

Huszár Zsuzsanna
A munkanapló és a terepnapló a kvalitatív kutatások eszköztárában 114


Halmai Tamás
Rejtőzködő hagyomány 125
(Bohár András – L. Simon László [2005]: Aktuális avantgárd]

Kamarás István
Egy mai lelkigyakorlatos könyv margójára 128
(Nyíri Tamás [2004]: Lelkünk démonai és angyalai)

Gordon Győri János
Támpontok a tehetséges gyerekek pedagógiájához 130
(Balogh László [2004]: Iskolai tehetséggondozás)

H. Nagy Péter
A konkrét keret 137
(Szombathy Bálint [2005]: A konkrét költészet útjai)

B. Papp Eszter
Angol és amerikai kifejezések szótára 143
(Magay Tamás [2002]: Angol és amerikai kifejezések szótára)

   
Contents 146

Géczi János
A római világ képeinek rózsája

Repertórium 2005

05/12